Тендер за поставување на барометар за мониторинг на релевантните трендови во економијата