Директорот на Бирото за регионален развој Г-дин. Рамиз Реџепи денеска присуствуваше на свечено отварање на центар за психо-социјална поддршка на жртвите на семејно насилство во Радовиш и Конче