Директорот на Бирото за регионален развој г. Рамиз Реџепи, заедно со претставници од Министерството за локална самоуправа и УНДП беа примени од г. Милаим Фетаи, Амбасадор на Северна Македонија во Хрватска