Дeнес, директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи, ги потпиша договорите за реализација на проекти за развој на планските региони за 2022/2023 година