Работна средба помеѓу директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи, ректорот на УЈИЕ г. Абдилменаф Беџети и директорот на Центарот за развој на Полошки плански регион (ЦРППР), г. Фатмир Саити