Надворешни услуги за проектен менаџмент – проект “Компјутерската моќ станува зелена“