БИРОТО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ПОТПИША МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО УМТ