г-дин Реџепи оствари работна средба со г-дин Камберај з. Генерален секретар во Министерството за регионален развој на Република Косово и г-дин Читаку Раководител на сектор за координација на регионален развој