Поставување на урбана опрема во с.Шлегово, с.Страцин, с.Тарновац, с.Крилатица, с.Коњух и с.Туралево – Општина Кратово

Реализирани проекти|

... Read More Поставување на урбана опрема во с.Шлегово, с.Страцин, с.Тарновац, с.Крилатица, с.Коњух и с.Туралево – Општина Кратово

Изградба на дел од локален пат во село Опила – Општина Ранковце

Реализирани проекти|

... Read More Изградба на дел од локален пат во село Опила – Општина Ранковце

Подобрување на условите за живеење во с.Сладуево, Општина Демир Хисар преку реконструкција на општински пат

Реализирани проекти|

... Read More Подобрување на условите за живеење во с.Сладуево, Општина Демир Хисар преку реконструкција на општински пат

Основен проект за рехабилитација на локален пат за село Ново Село – Општина Маврово и Ростуше

Реализирани проекти|

... Read More Основен проект за рехабилитација на локален пат за село Ново Село – Општина Маврово и Ростуше

Изведба на улица со шеталиште во село Градско Балдовци – Општина Струмица

Реализирани проекти|

... Read More Изведба на улица со шеталиште во село Градско Балдовци – Општина Струмица

Основен проект за атмосферски канал во село Габрово – Општина Струмица

Реализирани проекти|

... Read More Основен проект за атмосферски канал во село Габрово – Општина Струмица

Close Search Window