Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година – Формулари за аплицирање