ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2018 за унапредување на 9 административни службеници