Активности, Новости|

Учество на директорот на Бирото на 6-тата
седница на Советот за развој на источниот плански регион кој се одржа во хотел Манастир- Берово. На седницата на Советот присуствуваа и г-ѓа Лујза Винтон – постојан координатор на ОН и постојан претставник на УНДП, министерот за Локална самоуправа г-дин Сухејл Фазлиу, директорката на Центарот г-ѓа Драгица Здравева и градоначалниците на општините од источниот плански регион.
“Ви благодарам на поканата, чест и привилегија ми е да присуствувам на седницата на совет за развој на источниот плански регион и давам збор дека ќе се одзвам на секоја покана во иднина” истакна г-дин Реџепи. Им посака на градоначалниците успешна и квалитетна реализација на проектите кои ќе бидат финансирани во 2018 година од Бирото преку Ценатрот за развој на источниот плански регион и ја напомена важноста на навременото подмирување на обврските према Центарот од страна на Општините.

Comments are closed.

Close Search Window