Активности, Новости|

Денес ја посетивме општината Долнени заедно со заменик министерот за локална самоуправа, г-дин Дејан Павлески. Tема на која се дискутираше беше регионалниот и рамноправен развој на општините во Република Македонија. Градоначалникот на општината, ЏЕМИЛ ЌАМИЛИ рече дека до сега постои лоша практика на распределба на централните фондови каде што тие средства се концентрирани во големите градови и барам оваа практика да се промени и да се реши во сите општини во РМ сo посебен акцент на руралните општини. Министерот и директорот на Бирото Рамиз Реџепи се согласија во иднината да влијат владата да одвои повеќе средства за еднаков рурален развој на општините.

 

Comments are closed.

Close Search Window