Новости|

 

Директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи оствари работна средба со раководителите на Центрите за развој на планските региони на која ги сослуша конкретните проблеми со кои се соочуваат и се договорија успешната досегашна соработка да продолжи и во иднина како и заеднички и координирано да работат во насока на подобрување и унапредување на политиката во сите аспекти.Исто така беше договорено проектите кои ќе бидат финансирани од Бирото во 2018 година да бидат изведени ефикасно и квалитетно како и во предвидениот рок за нивна реализација а се со цел доделените средства да бидат во целост искористени и да нема пренесени обврски во 2019 година.

Comments are closed.

Close Search Window