Активности, Новости|

Денес во просториите на Бирото за регионален развој, директорот г- дин Рамиз Реџепи оствари средба со г-ѓа Нарин Сахакиан, заменик постојан претставник на Програмата за развој на обединетите нации и проектниот менаџер Илмиасан Даути, експерт за локална самоуправа. УНДП се значајни партнери во Р. Македонија во воспоставување, унапредување и зајакнување на процесите од различни области потенцираше директорот Реџепи. Бирото го поддржува локалниот и регионалниот развој и има суштински битна улога за општините при реализацијата на нивните проекти. Оттука, активната вклученост на истото како клучна имплементирачка институција на политиките за рамномерен регионален развој во сите процеси и случувања од областа е од особена важност и во насока на тоа беше продискутирано и за можноста за потпишување на Меморандум за соработка во иднина.

Comments are closed.

Close Search Window