Министерот Шабани во посета на Бирото за регионален развој