Активности|

web.потпишување на договорите

“Директорот на Бирото за регионален развој Џемаил Елмази ги потпиша Договорите за 2013 година со градоначалниците на 13 општини за реализација на проектите за развој на селата и со 14 општини за проекти кои се однесуваат на развој на подрачја  со специфични развојни потреби.  Вкупниот буџет на проектите за развој на селта за 2013 година изнесува 7.422.866,20 и 14.845.732,40 за проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби.”

Деталните листи на проектите по општини, објавени во Службен весник на Република Македонија на 20 јуни 2013 година Бр. 88, можете да ги најдете на следниот линк:

Листа на проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2013 година

Листа на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби финасирани од Буџетот на РМ во 2013 година

Comments are closed.

Close Search Window