Активности|

web.одлука

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.63/07, 187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе:

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО 2014 ГОДИНА

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ВО 2014 ГОДИНА

Comments are closed.

Close Search Window