Активности|

pijanec
На 18 март 2011 во Делчево беа промовирани резултатите од проектот „Сигнализација и сигналитика на туристичките локалитети во Пијанец-Малеш“.

Проектот „Сигнализација и сигналитика на туристички локалитети во микрорегионот Пијанец-Малеш“ е регионален и партнерски проект на Центарот за развој на Источен плански регион во Штип, како носител на проектот и општините Делчево, Пехчево и Берово, како партнерски општини. За овој проект се вложени 1.300.000 денари, од кои 80% се од Бирото за регионален развој, односно од Програмата за рамномерен и оддржлив регионален развој за 2009 година.
Претставници од Бирото за регионален развој присуствуваа на свечената промоцијата на резултатите од проектот со кој се евидентирани и означени со сигнални табли сите позначајни туристички локалитети на микрорегионот „Пијанец – Малеш“ на територијата на трите соседни општини Берово, Пехчево и Делчево. Пригодата беше искористена и за промоција на публикацијата „Пијанец, Малеш – изобилство од сонце и насмевки“ своевиден туристички водич, печатен двојазично на македонски и на англиски јазик.

Comments are closed.

Close Search Window