Активности|

mlecni proizvodi
На 28/04/2011 година во хотелот Дрим во Струга беше одржана свечена Промоција на земјоделски и млечни производи, Проект финансиран од Бирото за регионален развој а реализиран од Центарот за развој на Jугозападниот плански регион. На свеченоста меѓу присутните беа и директорот Џемаил Елмази и претставници од Бирото за регионален развој, Министерот за локална самоуправа Муса Џафери, Министерот за Земојоделство шумарство и водостопанство Љупчо Димовски, претседателот на Советот на Југозпадниот плански регион Рамиз Мерко, градоначалниците и претставници на партнерските општини од Југозападниот плански регион како и  индивидуални производители од целиот Југозападен плански регион. Една од основните цели на Проектот “Промоција на земјоделски и млечни производи” е развојот на земјоделството и поттикнување на руралниот развој преку едукација на земјоделците и млекопроизводителите во Jугозападниот плански регион, односно преку давање на професионална помош на производителите од страна на домашни експерти од областа, како и промоција на препознатливите производи од регионот. Во рамки на завршниот дел од проектот „Промоција на земјоделски и млечни продукти“ беа доделени пет најсовремени мобилни лаборатории за испитување на квалитетот на земјиштето што ќе бидат ставени на располагање на земјоделците од 13 Општини кои влегуваат во состав на регионот. Приликата беше искористена и за промовирање на публикацијата “Земјоделски и млечни продукти во Југозападниот плански регион” чија основна цел е афирмирање на производите автентични за југозападниот дел на Република Македонија, печатена на четири јазици во тираж од 8.000 примероци. Проектот е финансиски поддржан од Бирото за регионален развој со средства во износ од 2.441.200 денари.

Comments are closed.

Close Search Window