Јавен повик, Новости|

На 21.09.2015 огласен е вториот Јавен повик за “Прибирање на предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2015 година “.

Содржината може да ја ја видите во документот Jавен повик 2015 .doc

Јавниот повик трае до 01.10.2015 година.

 

Comments are closed.

Close Search Window