Активности|

RUR

Во соработка со ЕУ Делегација во Република Мкаедонија, Бирото за регионален развој и ЗЕЛС, делегација од Република Македонија заедно со претставници од земјите од Западен Балкан и Турција, земаа учество на Семинарот на тема “Рурален развој”, кој се одржа во Брисел – Белгија од 17 до 19 септември. Семинарот е дел од TAIEX Програмата во соработка со Комитетот на регионите.

На следниот линк, може да ја погледнете програмата во целост како и темите кои беа опфатени на семинарот:

Comments are closed.

Close Search Window