ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2013 ГОДИНА

Јавен повик|

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА... Read More ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2013 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2012 ГОДИНА

Јавен повик|

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА... Read More ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2012 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2010 ГОДИНА

Јавен повик|

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА... Read More ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2010 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2009 ГОДИНА

Јавен повик|

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА... Read More ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2009 ГОДИНА

Проекти за развој на планските региони во 2011 година

Uncategorized|

проекти за развој на планските региони финасирани од... Read More Проекти за развој на планските региони во 2011 година

Проекти за развој на селата во 2011 година

Uncategorized|

Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во... Read More Проекти за развој на селата во 2011 година

Проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2011 година

Uncategorized|

Листа на проекти за развој на подрачја со специфични... Read More Проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2011 година

Проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2009 година

Uncategorized|

Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени... Read More Проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2009 година

Проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2009 година

Uncategorized|

ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН Ред. Бр. Име на проектот Корисник на... Read More Проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2009 година

Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2009

Uncategorized|

ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН Име на проектот Корисник на... Read More Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2009

Close Search Window