Fillimi

 

Plani vjetor për furnizime publike për vitin 2018
Plani vjetor për furnizime publike për vitin 2018
Read more.
U nënshkruan kontratat për finansimin e projekteve për zhvillimin e rajoneve në vitin 2017
Read more.
U nënshkruan kontratat për finansimin e projekteve për zhvillimin e rajoneve në vitin 2016
Kontratat për realizimin e projekteve u nënshkruan nga përfaqsues të tetë qendrave për zhvillimin e rajoneve planore dhe drejtori i
Read more.
Vendim për projekte për regjionet viti 2016
Odluka za proekti za regioni 2016, Sl.vesnik.86
Read more.
Formularët e aplikimit 25/02/2016
Më 25 shkurt, 2016 dokumentet dhe forma të reja janë publikuar: Indikatorët 2016-2018 Projektet për zhvillimin e fshatrave (5) Projektet
Read more.
Thirrje publike 2016
Thirrje publike 2016
Read more.
Plani vjetor per furnizime publike 2016 – plotsim
Plani vjetor per furnizime publike 2016 – plotsim
Read more.
Plani vjetor per furnizime Publike 2016
Plani vjetor per furnizime Publike -2016
Read more.
REGInfo
   
Read more.
Ministri Shabani vizitoi Byronë për Zhvillim Rajonal
Read more.

Биро за регионален развој