Fillimi

Rregullimi i sheshit të vogel dhe çezme ne fshatin Dolneni Rikonstruksioni i rrugës Manastir-Resnjë Ndërtimi i rrugës komunale në fshatin Gorni Çollopek komuna e Bërvenicës Rregullimi i hortikulturës së kishës Bislimska Klisura,potencial mbi zhvillimin të turizmit alternativ në Rajonin e planifikuar Verilindorë Rikonstruksioni i rrugës lokale Draçevë-moteli Kitka Brendimi i produkteve tipike të qumështit i mikro rajonit të Dibrës-Rajoni Jugperëndimor Revitalizimi i një pjese rreth bregut të liqenit të Dojranit-Star Dojran Hamami Turk-kalaja e Vinicës Rajoni i planifikuar Lindorë

Rregullimi i sheshit të vogel dhe çezme ne fshatin Dolneni

Rikonstruksioni i rrugës Manastir-Resnjë

Resen

Ndërtimi i rrugës komunale në fshatin Gorni Çollopek komuna e Bërvenicës

Rregullimi i hortikulturës së kishës

Хортикултурно уредување околу црквата Св Ѓорѓи село Курбиново Ресен 6

Bislimska Klisura,potencial mbi zhvillimin të turizmit alternativ në Rajonin e planifikuar Verilindorë

Бислимска Клисура, развој на алтернативниот туризам во Североисточниот плански регион -1

Rikonstruksioni i rrugës lokale Draçevë-moteli Kitka

Rekonstrukcija-na-lokalien-pat-Dracevo-motel-Kitka

Brendimi i produkteve tipike të qumështit i mikro rajonit të Dibrës-Rajoni Jugperëndimor

Revitalizimi i një pjese rreth bregut të liqenit të Dojranit-Star Dojran

Gjendjen e mëparshme

Hamami Turk-kalaja e Vinicës Rajoni i planifikuar Lindorë

Promovimi i trashëgimisë”dallimet”dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore e historike në funksion të zhvillimit rajonal

U nënshkruan kontratat për finansimin e projekteve për zhvillimin e rajoneve në vitin 2016
Kontratat për realizimin e projekteve u nënshkruan nga përfaqsues të tetë qendrave për zhvillimin e rajoneve planore dhe drejtori i
Read more.
Vendim për projekte për regjionet viti 2016
Odluka za proekti za regioni 2016, Sl.vesnik.86
Read more.
Formularët e aplikimit 25/02/2016
Më 25 shkurt, 2016 dokumentet dhe forma të reja janë publikuar: Indikatorët 2016-2018 Projektet për zhvillimin e fshatrave (5) Projektet
Read more.
Thirrje publike 2016
Thirrje publike 2016
Read more.
Plani vjetor per furnizime publike 2016 – plotsim
Plani vjetor per furnizime publike 2016 – plotsim
Read more.
Plani vjetor per furnizime Publike 2016
Plani vjetor per furnizime Publike -2016
Read more.
REGInfo
   
Read more.
Ministri Shabani vizitoi Byronë për Zhvillim Rajonal
Read more.
Konferenca ndërkombëtare “Sfidat dhe perspektivat në zhvillimin lokal dhe rajonal” -Decentralizimi dhe UE qasja
26-27 nëntor, 2015, Shkup, Republika e Maqedonisë, Hoteli Kontinental – Shkup
Read more.
Rregullimi i sheshit të vogel dhe çezme ne fshatin Dolneni
Read more.
Rikonstruksioni i rrugës Manastir-Resnjë
Read more.
Ndërtimi i rrugës komunale në fshatin Gorni Çollopek komuna e Bërvenicës
Read more.
01/08/2014, Financimi i zonave me nevoja specifike zhvillimore dhe të fshatrave gjatë vitit 2014
Në bazë të nenit 42 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”  nr.
Read more.
THIRRJE PUBLIKE 15/02/2014
PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM – PROJEKTEVEPËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE PËRZHVILLIMIN E FSHATRAVE GJATË VITIT 2014
Read more.
13/02/2014, marrëveshjet e lidhura për zbatimin e projekteve në mes Byrosë për Zhvillimin Rajonal dhe Qendrave për zhvillimin e 8
Në 2014/2/13 në hapësirat e Byrosë për zhvillim rajonal kanë nënshkruar kontrata për zbatimin e projekteve në mes Byrosë ,
Read more.
25/11/2013, Takim me përfaqësues të Shoqërisë Gjermane për bashkëpunim teknik
Drejtori i Byrosë për Zhvillimit Rajonal, z. Xhemail Elmazi u takua me përfaqësuesit e GIZ (Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Teknik)
Read more.
02/07/2013, Janë nënshkruar kontratat e projekteve të realizuara për projektet mbi zhvillimin e fshatrave dhe projekte për zhvillimin e zonave
Drejtori i Byrosë për zhvillim rajonal z. Xhemail  Elmazi i nënshkroi Kontratat për vitin 2013 me Kryetarët e 13 komunave
Read more.
27/06/2013, janë lidhë Kontratat për realizimin projekteve mes Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrat mbi zhvillimin e 8-të regjioneve të
Më datë 27/06/2013. Në zyrat e  Ministrisë së vetëqeverisjes lokale ,Byroja për zhvillim rajonal kryesuar nga Drejtori Xhemail  Elmazi dhe
Read more.
30/11/2012, Vizita e delegacionit të Ukrainës në Byronë për zhvillim rajonal
Me datë 30.11.2012 në zyrat e Byrosë për zhvillim rajonal u mbajt një takim  mes  delegacionit të Ukrainës  dhe drejtorit
Read more.
Më 06/11/2012, është bërë lidhja e kontratave për realizimin e projekteve në mes Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrave për
Më 06/11/2012,në zyrat  e Byrosë për zhvillim rajonal u nënshkruan kontratat për realizimin e projekteve mes Byrosë,të përfaqësuar nga Drejtori
Read more.
Drejtori i Byrosë z-t Xhemail Elmazi realizoi një takim pune me përfaqësuesit e institucioneve kompetente për zhvillim rajonal të Republikës
Me datë 04.10.2011,drejtori i Byrosë për zhvillim rajonal z-t  Xhemail  Elmazi realizoi takim pune me përfaqësuesit e shumë institucioneve  kompetente
Read more.
Kontratat e lidhura për realizimin e projekteve ndërmjet Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrave për zhvillim të 8-të regjioneve të
Me datë  06.05.2011, në Byronë për  zhvillim rajonal jan të nënshkruara kontratat  për realizimin e projekteve  ndërmjet  Byrosë paraqitur nga
Read more.
Promovimi i prodhimeve bujqësore të qumshtit
Më   28/04/2011 në hotelin Drim në Strugë u mbajtë Promovimi solemn i prodhimeve bujqësore të qumështit,projekt i  financuar nga
Read more.
Memorandum për bashkëpunim mes Byrosë për zhvillim rajonal dhe Preda Plus
Më datën 11/04/2011 u nënshkrua Memorandum për bashkëpunim mes Byrosë për zhvillim rajonal dhe Preda  Plus –promotorë i zhvillimit ekonomik
Read more.
Sinjalizimi dhe vënia e shenjave të lokaliteteve turistike në Pijanec- Malesh
Më 18 mars 2011 në Dellçevë u promovuan rezultatet e projektit “Sinjalizimi dhe vënia e shenjave të  lokaliteteve  turistike  në
Read more.
Revitalizimi i një pjese rreth bregut të liqenit të Dojranit-Star Dojran, Para – Pas
Read more.
Hamami Turk-kalaja e Vinicës Rajoni i planifikuar Lindorë, Para – Pas
Read more.
Rregullimi i hortikulturës së kishës “Sv.Gjorgji” në fshatin Kurbinovë
Resen, Pelagonia
Read more.
Bislimska Klisura,potencial mbi zhvillimin e turizmit alternativ në Rajonin e planifikuar Verilindorë
Read more.
Rikonstruksioni i rrugës lokale Draçevë-moteli Kitka
Rikonstruimi i rrugës lokale Drachevo- motel Kitka (1,100 m gjatësi Faza 1) dhe mbajtjen e murit, Rajoni i Shkupit
Read more.
Brendimi i produkteve tipike të qumështit i mikro rajonit të Dibrës-Rajoni Jugperëndimor
Read more.
Thirrje publike II 2015
Më 09.21.2015 është shpall thirrja e dytë publike, “Grumbullimi I propozim projekteve per zhvillimin e zonave me nevoja  te vecante
Read more.
Revitalizimi i një pjese rreth bregut të liqenit të Dojranit-Star Dojran
Gjendjen e mëparshme
Read more.
Hamami Turk-kalaja e Vinicës Rajoni i planifikuar Lindorë
Promovimi i trashëgimisë”dallimet”dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore e historike në funksion të zhvillimit rajonal
Read more.
Aplikimi për fonde nga Programi për Zhvillimin Rajonal të rajoneve planifikuese për vitin 2015
Programi për Zhvillim Rajonal për vitin 2015 për projektet për Zhvillim Rajonal Në linkun e mëposhtëm ju mund të shkarkoni
Read more.
Seminar “Zhvillimi Rural”, Bruksel – Belgjikë
17-19.09.2014 Në bashkëpunim me Delegacionin e Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë, Byroja e Zhvillimit Rajonal dhe NJVL, një delegacion
Read more.
Lista e projekteve për zhvillim të fshatrave të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë 2009
Lista e projekteve për zhvillimin e fshatrave të financuara nga Buxheti i R.M për vitin 2009
Read more.
Lista e projekteve për zhvillim të rajoneve të planifikuara të financuara nga Buxheti i R.M gjatë vitit 2009
Lista e projekteve për zhvillimin e rajoneve të planifikuara të financuara nga Buxheti 2009
Read more.
Lista e projekteve për zhvillim të zonave me nevoja specifike të veçanta të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë
Lista e projekteve mbi zhvillimin e zonave me nevoja specifike zhvillimore 2009
Read more.
Lista e projekteve për zhvillim të zonave me nevoja specifike të veçanta të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë
Lista e projekteve për zhvillim të zonave me nevoja specifike të veçanta të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë
Read more.
THIRJE PUBLIKE 22.01.2015
PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM – PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE PËR ZHVILLIMIN E FSHATRAVE GJATË
Read more.
Lista e projekteve për zhvillim të fshatrave të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë 2011
Lista e projekteve mbi zhvillimin e fshatrave të financuara nga Buxheti i R.M gjatë vitit 2011
Read more.
Lista e projekteve për zhvillim të rajoneve të planifikuara të financuara nga Buxheti i R.M gjatë vitit 2011
Lista e projekteve mbi zhvillimin e rajoneve të planifikuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë të vitit 2011
Read more.
THIRRJE PUBLIKE PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM-PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E ZONAVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN
THIRRJE PUBLIKE PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM-PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E ZONAVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN
Read more.
THIRRJE PUBLIKE PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM-PROJEKTEVEPËR ZHVILLIMIN E ZONAVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN 2010
THIRRJE PUBLIKE PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM-PROJEKTEVEPËR ZHVILLIMIN E ZONAVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN 2010
Read more.
THIRRJE PUBLIKE PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM-PROJEKTEVEPËR ZHVILLIMIN E ZONAVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN 2012
THIRRJE PUBLIKE PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM-PROJEKTEVEPËR ZHVILLIMIN E ZONAVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN 2012
Read more.
ЈTHIRRJE PUBLIKE PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM-PROJEKTEVEPËR ZHVILLIMIN E ZONAVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN 2013
ЈTHIRRJE PUBLIKE PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM-PROJEKTEVEPËR ZHVILLIMIN E ZONAVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN 2013
Read more.
Nënshkrimi i kontratave për realizimin e projekteve
Në 04/05/2015 në hapësirat e Byrosë për zhvillim rajonal kanë nënshkruar kontrata për zbatimin e projekteve në mes Byrosë ,
Read more.

Биро за регионален развој