Архива за категоријата: Новости

ОДЛУКИ ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.01/2018

  1. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за оперативни плански документи, Одделение за оперативни плански документи, Сектор за спроведување на политиката за регионален развој -1 извршител

Одлука 

2. УПР 01 01 В03 000 Соработник за прибирање податоци за проекти за развој на селата, Одделение за оперативни плански документи, Сектор за спроведување на политиката за регионален развој – 1 извршител

Одлука  

3. УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт за имплементирање на информациски систем, Одделение за информациски систем за регионален развој, Сектор за спроведување на политиката за регионален развој – 1 извршител 

Одлука 

4. УПР 01 01 В01 000 Советник за обработка на проекти, Одделение за прибирање на проекти, Сектор за имплементација на проекти и следење на користењето на средствата за регионален развој – 1 извршител 

Одлука

5. УПР 01 01 В02 000 Виш соработник за преглед и проверка на документација на проекти, Одделение за прибирање на проекти, Сектор за имплементација на проекти и следење на користењето на средствата за регионален развој – 1 извршител 

Одлука

6. УПР 01 01 В01 000 Советник за стручно оперативна поддршка при имплементација и оценување на реализацијата на проекти за регионален развој, Одделение за мониторинг, следење и евалуација на проекти, Сектор за имплементација на проекти и следење на користењето на средствата за регионален развој – 1 извршител 

Одлука 

7. УПР 01 01 В01 000 Советник за човечки ресурси, Одделение за стручно-административни работи, Сектор за општи и административни работи – 1 извршител

 Одлука  

8. УПР 01 01 В01 000 Советник за техничка документација, Одделение за јавни набавки, Сектор за општи и административни работи – 1 извршител

Одлука 

9. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за финансиски прашања, Одделение за финансиски прашања – 1 извршител

Одлука 

Учество на директорот на Бирото на 6-тата  седница на Советот за развој на источниот плански регион кој се одржа во хотел Манастир- Берово

Учество на директорот на Бирото на 6-тата
седница на Советот за развој на источниот плански регион кој се одржа во хотел Манастир- Берово. На седницата на Советот присуствуваа и г-ѓа Лујза Винтон – постојан координатор на ОН и постојан претставник на УНДП, министерот за Локална самоуправа г-дин Сухејл Фазлиу, директорката на Центарот г-ѓа Драгица Здравева и градоначалниците на општините од источниот плански регион.
“Ви благодарам на поканата, чест и привилегија ми е да присуствувам на седницата на совет за развој на источниот плански регион и давам збор дека ќе се одзвам на секоја покана во иднина” истакна г-дин Реџепи. Им посака на градоначалниците успешна и квалитетна реализација на проектите кои ќе бидат финансирани во 2018 година од Бирото преку Ценатрот за развој на источниот плански регион и ја напомена важноста на навременото подмирување на обврските према Центарот од страна на Општините.

Директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи даде свој придонес како говорник во панел дискусијата на регионалниот форум „Процесот на децентрализација во Македонија“

Денес директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи даде свој придонес како говорник во панел дискусијата на регионалниот форум „Процесот на децентрализација во Македонија“ чиј домаќин беше Општина Велес.
На форумот воглавно акцентот беше ставен на состојбите и предизвиците на политиката за рамномерен регионален развој, успешноста на единиците на локалната самоуправа во испорака на законските надлежности и услуги кои ги вршат како и на (де)централизираниот развој на граѓанското општество во Македонија.

Директорот Реџепи даде свои видувања и размислувања околу покренатите прашања до каде е процесот на децентрализација, како до порамномерен развој на регионите и како до поефикасна, поинклузивна и потранспарентна локална самоуправа.
На Форумот учествуваа и заменик министерот за локална самоуправа г-дин Дејан Павлески, градоначалникот на Општината домаќин г-дин Аце Коцевски, директорката на Центарот за развој на источниот плански регион г-ѓата Драгица Здравева, градоначалници и претставници на граѓанските организации а воведни обраќања имаа г-дин Петруш Тоинес – меѓународен лидер на Цивика мобилитас и Н.Е. Сибил Сутер Тејада, Амбасадор на Швајцарија во Р. Македонија.
Форумот беше организиран од Форум – Центар за стратешки истражувања и документација – Скопје, Центар за економски анализи – Скопје и Институт за развој на заедниците – Тетово во соработка со програмата Цивика мобилитас.

 

Директорот на Бирото г.Рамиз Реџепи ја посетил општината Долнени заедно со заменик министерот за локална самоуправа, г-дин Дејан Павлески

Денес ја посетивме општината Долнени заедно со заменик министерот за локална самоуправа, г-дин Дејан Павлески. Tема на која се дискутираше беше регионалниот и рамноправен развој на општините во Република Македонија. Градоначалникот на општината, ЏЕМИЛ ЌАМИЛИ рече дека до сега постои лоша практика на распределба на централните фондови каде што тие средства се концентрирани во големите градови и барам оваа практика да се промени и да се реши во сите општини во РМ сo посебен акцент на руралните општини. Министерот и директорот на Бирото Рамиз Реџепи се согласија во иднината да влијат владата да одвои повеќе средства за еднаков рурален развој на општините.

 

Г-дин Реџепи се сретна со г-ѓа Звјездана Боровац, втор секретар, задолжен за економски прашања во Амбасадата на Република Хрватска во Република Македонија

Република Македонија и Република Хрватска се пријателски држави, и меѓудругото Хрватска е голем поддржувач на Македонија во остварувањето на евроатлантските цели.

Институционално запознавање и размена на искуства, позитивни но и посебен акцент на предизвиците кои следат, можностите за користење на европски извори на средства, како и можностите за заедничка соработка во иднина и други прашања поврзани со рамномерниот регионален развој беа главни точки на дискусија на денешната посета на директорот на Бирото за регионален развој во Амбасадата на Република Хрватска во Р. Македонија.

Г-дин Реџепи се сретна со г-ѓа Звјездана Боровац, втор секретар, задолжен за економски прашања во Амбасадата на Република Хрватска во Република Македонија.

Конструктивна средба помеѓу директорот Рамиз Реџепи и Амбасадорката на Швајцарија Н.Е Сибил Сутер Техада

Швајцарија е меѓу најголемите билатерални партнери за соработка на Република Македонија и една од најголемите земји поддржувачки на политиката за рамномерен регионален развој од 2012 година наваму. На конструктивната средба која се одржа денес во просториите на Швајцарската Амбасада во Скопје, директорот на Бирото за регионален развој г-дин Реџепи и Амбасадорката на Швајцарија, Н.Е Сибил Сутер Техада разменија мислења и разговараа околу состојбите на регионалната политика која е од највисок приоритет за Владата на Р. Македонија и која ќе продолжи да работи за нејзино унапредување. Чекорите кои ќе се превземаат во иднина се круцијални во таа насока а Бирото за регионален развој ќе продолжи со заложби и посветено работење за што Амбасадорката г-ѓа Техада даде отворена поддршка.

Директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи оствари работна средба со раководителите на Центрите за развој на планските региони

 

Директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи оствари работна средба со раководителите на Центрите за развој на планските региони на која ги сослуша конкретните проблеми со кои се соочуваат и се договорија успешната досегашна соработка да продолжи и во иднина како и заеднички и координирано да работат во насока на подобрување и унапредување на политиката во сите аспекти.Исто така беше договорено проектите кои ќе бидат финансирани од Бирото во 2018 година да бидат изведени ефикасно и квалитетно како и во предвидениот рок за нивна реализација а се со цел доделените средства да бидат во целост искористени и да нема пренесени обврски во 2019 година.

Работна средба на директорот г.Рамиз Реџепи со Н.Е Карло Ромео, амбасадор на Р.Италија

Денес ја имавме честа во просториите на Бирото за регионален развој да имаме работна средба со Н.Е Карло Ромео, амбасадор на Р.Италија во Р. Македонија. Директорот на Бирото Рамиз Реџепи ја истакна благодарноста за присуството на амбасадорот и го информираше за активностите на Бирото. Продолжување и зајакнување на досегашната соработка како и работење со максимална посветеност во иднина беа главните акценти на кои се задржаа амбасадорот и директорот.

Остварена средба во одлична атмосвера на домаќините ТИКА (Турска агенција за соработка и развој).

Остварена средба во одлична атмосвера на домаќините ТИКА (Турска агенција за соработка и развој). Директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи денес имаше продуктивен, отворен и конструктивен разговор со г-динот Aytekin Ayden, координатор за Република Македонија. Посветеното работење со реални резултати за граѓаните со цел подобрување на нивниот квалитет на живеење во различни области се наша примарна цел, истакнаа директорот и г-динот Ayden.