Архива за категоријата: Активности

Конструктивна средба помеѓу директорот Рамиз Реџепи и Амбасадорката на Швајцарија Н.Е Сибил Сутер Техада

Швајцарија е меѓу најголемите билатерални партнери за соработка на Република Македонија и една од најголемите земји поддржувачки на политиката за рамномерен регионален развој од 2012 година наваму. На конструктивната средба која се одржа денес во просториите на Швајцарската Амбасада во Скопје, директорот на Бирото за регионален развој г-дин Реџепи и Амбасадорката на Швајцарија, Н.Е Сибил Сутер Техада разменија мислења и разговараа околу состојбите на регионалната политика која е од највисок приоритет за Владата на Р. Македонија и која ќе продолжи да работи за нејзино унапредување. Чекорите кои ќе се превземаат во иднина се круцијални во таа насока а Бирото за регионален развој ќе продолжи со заложби и посветено работење за што Амбасадорката г-ѓа Техада даде отворена поддршка.

Остварена средба во одлична атмосвера на домаќините ТИКА (Турска агенција за соработка и развој).

Остварена средба во одлична атмосвера на домаќините ТИКА (Турска агенција за соработка и развој). Директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи денес имаше продуктивен, отворен и конструктивен разговор со г-динот Aytekin Ayden, координатор за Република Македонија. Посветеното работење со реални резултати за граѓаните со цел подобрување на нивниот квалитет на живеење во различни области се наша примарна цел, истакнаа директорот и г-динот Ayden.

Директорот г.Рамиз Реџепи оствари средба со претставниците на УНДП

Денес во просториите на Бирото за регионален развој, директорот г- дин Рамиз Реџепи оствари средба со г-ѓа Нарин Сахакиан, заменик постојан претставник на Програмата за развој на обединетите нации и проектниот менаџер Илмиасан Даути, експерт за локална самоуправа. УНДП се значајни партнери во Р. Македонија во воспоставување, унапредување и зајакнување на процесите од различни области потенцираше директорот Реџепи. Бирото го поддржува локалниот и регионалниот развој и има суштински битна улога за општините при реализацијата на нивните проекти. Оттука, активната вклученост на истото како клучна имплементирачка институција на политиките за рамномерен регионален развој во сите процеси и случувања од областа е од особена важност и во насока на тоа беше продискутирано и за можноста за потпишување на Меморандум за соработка во иднина.

Меѓународна конференција „Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој”

26-27 ноември, 2015, Скопје, Република Македонија, Хотел Континентал

Министерството за локална самоуправа заедно со Бирото за регионален развој , во соработка со ГИЗ, Швајцарската агенција за развој и соработка и УНДП, беше организатор на Првата Меѓународна конференција: “Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој-Децентрализација и ЕУ пристапување”.

Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 1 - LOGO MK

Продолжете со читање Меѓународна конференција „Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој”

01/08/2014, Финансирање на подрачја со специфични развојни потреби и села во 2014 година

web.одлука

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.63/07, 187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе:

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО 2014 ГОДИНА

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ВО 2014 ГОДИНА

13/02/2014, Склучени Договорите за реализација на проекти помеѓу Бирото за регионален развој и Центрите за развој на 8-те плански региони во Република Македонија

На ден 13/02/2014 година, во просториите на Бирото за регионален развој се потпишаа договорите за реализација на проекти помеѓу Бирото, претставувано од директорот Џемаил Елмази  и раководителите на Центрите за развој  на 8-те плански региони на Република Македонија. Во текот на 2014 година ќе се имплементираат вкупно 26 проекти за развој на планските региони со вкупна вредност од 42.095.533 денари. Продолжете со читање 13/02/2014, Склучени Договорите за реализација на проекти помеѓу Бирото за регионален развој и Центрите за развој на 8-те плански региони во Република Македонија

25/11/2013, Средба со претставници од Германското друштво за техничка соработка

Директорот на Бирото за регионален развој, г-дин Џемаил Елмази оствари средба со претставникот на ГИЗ (Германско друштво за техничка соработка) и лидер на проектот, г-дин Реинхолд Бауерле.
Германското друштво за техничка соработка во Република Македонија има круцијална улога во областа на регионалниот развој со чија помош е изготвен и Законот за рамномерен регионален развој и Стратегијата за регионален развој со тригодишен Акциски план.  Продолжете со читање 25/11/2013, Средба со претставници од Германското друштво за техничка соработка

02/07/2013, Потпишани договорите за реализација на проекти за развој на селата и развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2013 година

web.потпишување на договорите

“Директорот на Бирото за регионален развој Џемаил Елмази ги потпиша Договорите за 2013 година со градоначалниците на 13 општини за реализација на проектите за развој на селата и со 14 општини за проекти кои се однесуваат на развој на подрачја  со специфични развојни потреби.  Вкупниот буџет на проектите за развој на селта за 2013 година изнесува 7.422.866,20 и 14.845.732,40 за проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби.”

Деталните листи на проектите по општини, објавени во Службен весник на Република Македонија на 20 јуни 2013 година Бр. 88, можете да ги најдете на следниот линк:

Листа на проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2013 година

Листа на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби финасирани од Буџетот на РМ во 2013 година

27/06/2013, Склучени Договорите за реализација на проекти помеѓу Бирото за регионален развој и Центрите за развој на 8-те плански региони во Република Македонија

На ден 27/06/2013 година, во просториите на Министерството за локална самоуправа, Бирото за регионален развој претставувано од директорот Џемаил Елмази  и  раководителите на Центрите за развој  на 8-те плански региони на Република Македонија ги потпишаа договорите за реализација на проекти за 2013 година. Продолжете со читање 27/06/2013, Склучени Договорите за реализација на проекти помеѓу Бирото за регионален развој и Центрите за развој на 8-те плански региони во Република Македонија