Директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи оствари работна средба со раководителите на Центрите за развој на планските региони

 

Директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи оствари работна средба со раководителите на Центрите за развој на планските региони на која ги сослуша конкретните проблеми со кои се соочуваат и се договорија успешната досегашна соработка да продолжи и во иднина како и заеднички и координирано да работат во насока на подобрување и унапредување на политиката во сите аспекти.Исто така беше договорено проектите кои ќе бидат финансирани од Бирото во 2018 година да бидат изведени ефикасно и квалитетно како и во предвидениот рок за нивна реализација а се со цел доделените средства да бидат во целост искористени и да нема пренесени обврски во 2019 година.