Формулари за аплицирање 25.02.2016

web.formular

На 25.02.2016 публикувани се нови документи и формулари за аплицирање

Индикатори 2016-2018
Проекти за развој на селата 2016
Проекти-за-развој-на-подрачјата-со-специфични-развојни-потреби 2016

Формуларите се наоѓаат на страната АПЛИЦИРАЊЕ