Меѓународна конференција „Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој”

26-27 ноември, 2015, Скопје, Република Македонија, Хотел Континентал

Министерството за локална самоуправа заедно со Бирото за регионален развој , во соработка со ГИЗ, Швајцарската агенција за развој и соработка и УНДП, беше организатор на Првата Меѓународна конференција: “Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој-Децентрализација и ЕУ пристапување”.

Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 1 - LOGO MK

Директорот на Бирото зема учество во делот посветен на Процесот на децентрализација и одржлив развој – предизивици, решенија и перспективи.

AGENDA МК

LRD Conference_Concept MK

Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 3

Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 13 Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 12 Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 10 Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 8 Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 7 Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 6 Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 5 Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 4 Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 2

Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 11Меѓународна конференција Предизвици и перспективи во регионалниот и локалниот развој -Децентрализација и ЕУ пристапување 9