Јавен повик II 2015

На 21.09.2015 огласен е вториот Јавен повик за “Прибирање на предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2015 година “.

Содржината може да ја ја видите во документот Jавен повик 2015 .doc

Јавниот повик трае до 01.10.2015 година.