Турска Бања – Виничко Кале, Источен плански регион

Промоција на богатството на „разликите“ и зачувување на културно историското наследство во функција на регионалниот развој

Turska Banja VInicko kale
SAM_0842

Претходна состојба

SAM_0329
SAM_0339