СЕМИНАР “Рурален развој”, Брисел – Белгија

RUR

Во соработка со ЕУ Делегација во Република Мкаедонија, Бирото за регионален развој и ЗЕЛС, делегација од Република Македонија заедно со претставници од земјите од Западен Балкан и Турција, земаа учество на Семинарот на тема “Рурален развој”, кој се одржа во Брисел – Белгија од 17 до 19 септември. Семинарот е дел од TAIEX Програмата во соработка со Комитетот на регионите.

На следниот линк, може да ја погледнете програмата во целост како и темите кои беа опфатени на семинарот:

This slideshow requires JavaScript.

Аплицирање за средства од Програмата за рамномерен регионален развој на планските региони

Програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година за проекти за развој на планските региони

На следниот линк може да го симнете новиот Формулар за аплицирање за средства од Програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година за проекти за развој на планските региони:

Формулар за аплицирање за 2015 година за проекти за развој на планските региони