Почетна

 

Ревитализација на дел од крајбрежјето на Дојранското Езеро – Стар Дојран
Претходна состојба
Read more.
Турска Бања – Виничко Кале, Источен плански регион
Промоција на богатството на „разликите“ и зачувување на културно историското наследство во функција на регионалниот развој Претходна состојба
Read more.
Програма за рамномерен регионален развој за 2013 година
За поттикнување на рамномерниот регионален развој на Република Македонија во 2013 година, во Буџетот на Република Македонија за 2013 година
Read more.
Програма за рамномерен регионален развој за 2011 година
За поттикнување на рамномерниот регионален развој на Република Македонија во 2011 година, во Буџетот на Република Македонија за 2011 година
Read more.
СЕМИНАР “Рурален развој”, Брисел – Белгија
Во соработка со ЕУ Делегација во Република Мкаедонија, Бирото за регионален развој и ЗЕЛС, делегација од Република Македонија заедно со
Read more.
Аплицирање за средства од Програмата за рамномерен регионален развој на планските региони
Програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година за проекти за развој на планските региони На следниот линк може да
Read more.
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ 2015
ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2015 ГОДИНА
Read more.
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА
Read more.
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА
Read more.
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА
Read more.

Биро за регионален развој