Почетна

 

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.03/2018
Одлука за избор за следното работно место: УПР 01 01 В03 000 Соработник за прибирање податоци за проекти за развој
Read more.
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2018
Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14,
Read more.
Програма за рамномерен регионален развој за 2019 – Формулари за Аплицирање
ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ – Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година Упатство за Аплицирање Индикатори 2016-2018
Read more.
ОДЛУКИ ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2018
УПР 01 01 В03 000 Соработник за прибирање податоци за проекти за развој на селата, Одделение за оперативни плански документи,
Read more.
Интерен оглас бр.02/2018
Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14,
Read more.
ОДЛУКИ ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.01/2018
УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за оперативни плански документи, Одделение за оперативни плански документи, Сектор за спроведување
Read more.
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2018 за унапредување на 9 административни службеници
             Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14,
Read more.
Учество на директорот на Бирото на 6-тата  седница на Советот за развој на источниот плански регион кој се одржа во
Учество на директорот на Бирото на 6-тата седница на Советот за развој на источниот плански регион кој се одржа во
Read more.
Директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи даде свој придонес како говорник во панел дискусијата на регионалниот форум
Денес директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи даде свој придонес како говорник во панел дискусијата на регионалниот
Read more.
Свечено потпишување на договорите од Бирото за регионален развој
Read more.

Биро за регионален развој