Почетна

 

Проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2009 година
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства 1 Изработка на главен проект заизградба на
Read more.
Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2009
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства 1 Доизградба на водовод во с. Мустафино Општина Свети
Read more.
Склучени Договори за реализација на проекти
На ден 05/04/2015 година, во просториите на Бирото за регионален развој се потпишаа договорите за реализација на проекти за 2015
Read more.

Биро за регионален развој